Активен Форекс Трейдър Log in Forex Log in Демо Сметка Forex Demo,Live Forex Log in Реална Сметка Forex change language
Forex change language
Отвори Форекс Демо Сметка
Открий Форекс Реална Сметка
Направи запитване
Хипер Груп Контакти
Начало Форекс Академия Онлайн Форекс Търговски Платформи Meta Trader 4 Видове сметки Спредове и Условия Открий сметка
Меню Активен Форекс Трейдър
Форекс
 

Графики

Графиките са основен инструмент за всеки трейдър на FOREX пазара. Графиките дават огромно предимство при анализа на движенията на валутните двойки. Поради този факт е добре да се научите да ги използвате по най-добрия възможен начин. Колкото по-комфортно се чувствате при използването на графиките, толкова по-лесно ще е за вас да станете успешен трейдър.
За да се запознаете с набор от графики и с тяхното използване сме подготвили следните теми:

Тези материали също така ще обяснят как модерните технически индикатори могат да бъдат добавяни към вашата графика, за да се подобрят резултатите. След като преминете през тази информация, вие ще можете напълно да разберете всяка стъпка преди да преминете към ниво за по-напреднали.
  

Настройка на графиката
Ще започнем със създаването на най-простия вариант на графика.
FOREX графиките са с две измерения и следователно са съставени от две оси. Оста Х е хоризонтална, а оста Y е вертикална.

http://forex-bg.com/charts/chart_1.png

Графика 1 – Основна настройка на графика
http://forex-bg.com/index-aktivni_clip_image001_0001.gif
Оста Х се движи хоризонтално по долната част на графиката и показва време. Най-далечните дати са показани в най-лявата част на графиката и с предвижване към дясната част се доближава до настоящия момент.
Оста Y се движи вертикално от дясната страна на графиката, показвайки цената. Най-ниската цена е в дъното на оста и с предвижването нагоре цената нараства.
Взети заедно, двете оси показват цената, на която е търгувана дадена валутна двойка в определен момент. На графиката можете да видите, че EUR/USD се е търгувала на ниво 1.4000 на 20 септември 2007 г.

http://forex-bg.com/charts/chart_2.png


http://forex-bg.com/index-aktivni_clip_image001_0002.gifГрафика 2 – Идентифициране на дата и цена

Времеви опции на графиката

Графиките ви позволяват да следите движението на цената на валутните двойки, към които проявявате интерес. Графиките са флексабилни, така че имате възможност да избирате най-подходящия за вас интервал – минутно изменение, часово, дневно и т.н.
Ако вашият стил на търговия е съсредоточен в по-краткосрочни времеви рамки, тогава е добре да се концентрирате върху графики с малък времеви интервал. От друга страна, ако проявявате интерес към по-дългосрочни инвестиции, трябва да следите графиките на по-големи времеви интервали. Типичен пример е, че трейдъри, който предпочитат да извлекат полза от моментни движения, използват едноминутна или петминутна времева рамка, докато тези, които имат дългосрочна стратегия, използват дневна или дори седмична времева рамка.
Някои трейдъри използват няколко времеви рамки, за да могат да разгледат графиката на валутната двойка в различни перспективи. Тази техника ще бъде разгледана по-късно.
Промяната на времевата рамка на графиката, така че да отговаря на вашите изисквания, е лесно. Натиснете бутона в горната част на графиката и ще се появи падащо меню. След като видите падащото меню, изберете каква времева рамка искате да зададете на вашата графика.

Видове графики

Графиките в Advanced Trader ви позволяват да анализирате движенията на цената на валутните двойки в няколко различни формата. Това включва line, bar и candlestick графики. Трейдърите като цяло предпочитат индивидуални стратегии, така че системата е разработена да задоволи разнообразните им предпочитания.
Техническият анализ използва един от трите вида графики:

Line графики

Line графиките са най-базовият тип графики понеже не са претрупани. Този тип графика дава лекота при разпознаването на нивата на подкрепа и съпротива.
Line графиката показва последната търгувана цена на даден период, като свързва цените в линия. (виж Графика 3 ).

http://forex-bg.com/charts/chart_3_line.png


http://forex-bg.com/index-aktivni_clip_image001_0004.gif
Графика 3 - Line

Bar графики

Bar графиките съдържат повече информация отколкото line графиките. Докато line графиката показва само цената на затваряне, bar графиките показват също така най-високата и най-ниската стойност през зададения период.
Важно е да се знае, че този тип графика е доста различен от обикновените bar графики. Всеки отделен компонент на графиката наподобява структурата на дърво (виж Графика 5).
Можете сами да създадете такава графика като направите серия от такива bars. Всяка част представлява отделен период. За да създадете всеки сегмент, трябва да сложите най-високата и най-ниската цена за периода и да ги свържете с вертикална линия.
След това слагате началната цена на дадения период от лявата страна на вертикалната линия, която току що нарисувахте. Началната цена се обозначава с хоризонтална линия, перпендикулярна на линията между най-високата и най-ниската стойност. По същия начин въвеждате крайната цена на зададения период от дясната страна.
Като погледнете вече начертания bar можете да разберете дали валутната двойка се е повишила или е намаляла между началото и края на определения период. Ако лявата линия е по-високо от дясната, значи валутната двойка е поевтиняла, ако лявата е по-ниско от дясната, то валутната двойка е поскъпнала през зададения период.
Междувременно линията между най-високата и най-ниската стойност ви показва какво е било движението на цената през самия период. Ако линията е сравнително малка или началната й стойност е близо както до най-високата, така и до най-ниската стойност, значи валутната двойка е била стабилна през периода.
Тази информация може да се използва като средство за прогнозиране на цената. Ако валутната двойка е приключила търговията в даден период в непосредствена близост до най-високата или най-ниската стойност, може да се предположи, че през следващия период това движение ще продължи. Това предположение естествено е хазартно. Основната функция на този тип графики е да подпомогнат вземането на интелигентно решение.

http://forex-bg.com/charts/chart_4_high_low.png


http://forex-bg.com/index-aktivni_clip_image001_0005.gif
Графика 4 - Ценови bar

Bar графиката помага за идентифицирането на трендове. Ако цената се е покачила през даден период, значи инвеститорите са имали бичи настроения (уверени и със склонност към покупки). Ако валутната двойка е загубила стойност през даден период, значи инвеститорите са били с мечи настроения (неуверени и със склонност към продажби). Вижте пример за пълна bar графика (виж Графика 5 ).


http://forex-bg.com/charts/chart_5_bar.png


http://forex-bg.com/index-aktivni_clip_image001_0006.gif
Графика 5 - Bar графика

Candlestick графики

Candlestick графиките са японско откритие, датиращо от 18 век, когато основно са използвани за следене на търговията на оризовия пазар. Те показват същата информация както bar графиките, но в различен формат. Повечето трейдъри приемат този тип графики за по-лесен при идентифицирането на формации.
Реално процесът не е по-различен от този при създаването на bar графика.
При създаването на candlestick графика всеки отделен candlestick представя определен период на търговия. При създаването на отделния candlestick в началото се процедира по същия начин, както при създаването на bar част от bar графиката – определяте най-високото и най-ниското ниво и ги свързвате с вертикална линия.
Следващата стъпка е поставяне на начална и крайна цена за периода. Това става по подобен начин както при bar графиката, но този път и двете линии пресичат вертикалната, както от лявата, така и от дясната страна (виж Графика 6 ).
Двете хоризонтални линии ще маркират горната и долната част на candlestick.
Накрая може да попълните пространството между началната и крайната цена, като по този начин образувате тялото на candlestick.


http://forex-bg.com/charts/chart_6_bar_high_low.png


http://forex-bg.com/index-aktivni_clip_image001_0007.gif
Графика 6 - Ценови сandlestick

Както при bar графиката, candlestick помага при идентифицирането на трендове. Работата с двете графики е въпрос на личен избор. Някои инвеститори смятат, че candlestick графиката е по-лесна за разчитане на самите движения на цената през определения период.
Може да видите пример за candlestick графика (виж Графика 7 ).

http://forex-bg.com/charts/chart_7_candlestick.png

 • Графика 7 - Candlestick графика

Икономическа стабилност


Силните икономики като цяло имат силни валути. Двата фактора като че ли вървят ръка за ръка. Когато една икономика се развива добре, това означава, че корпорациите са печеливши, по-голямата част от работната ръка е заета и в повечето случаи, лихвените проценти се покачват. Всяка една от тези характеристики на една силна икономика ви дава възможност да спечелите като FOREX трейдър. 
В първия раздел за фундаментален анализ споменахме, че покачващите се лихвени проценти са най-предупредителния показател за нарастване на валутните стойности и това, че централни банки от целия свят определят лихвените проценти в съответните им икономики. Тези централни банки обикновено повишават лихвените проценти, когато инфлацията, измерена чрез индекса на потребителските цени (CPI), както и чрез производствения ценови индекс (PPI), започва да нараства твърде бързо. 
Икономическият растеж дава тласък на инфлацията. Как става това? Колкото по-силна е икономиката, толкова по-високо е търсенето на работници. Тъй като търсенето на работници нараства, заплатите за тези работници също се повишават. Колкото повече пари носят работниците в дома си, толкова повече пари ще похарчат в магазините, за автомобилите и къщите си. Тъй като търсенето на стоки и услуги се увеличава, цената на тези стоки и услуги също се увеличава и с други думи нараства инфлацията. 
Естествено, ако централните банки наблюдават показателите за инфлацията (като CPI и PPI) в процеса на вземане на решения, те ще се интересуват също от икономическите показатели, показващи силата и стабилността на икономиката, за да видят колко е силна съответната икономика. А тези показатели са следните:

Брутен вътрешен продукт (БВП) – (Gross domestic product -GDP)

Брутният вътрешен продукт (БВП) е наличната разширена мярка за сумарната икономическа активност. Оповестяван за всяко тримесечие, растежът на БВП е широко следван като основен показател за икономическа сила.
БВП представлява общата стойност на производството в страната през разглеждания период и се състои от покупките на вътрешния пазар и произведените стоки и услуги от физически лица, фирми, чужденци и правителството. 
Докато докладите за БВП често са обект на значителна за всяко тримесечие волатилност, за предпочитане е да се следват показателите на годишна основа. Може да бъде ценно да следвате тенденцията на растежа във всяка една от най-важните категории на БВП за определяне на силните и слабите страни в икономиката.
Високите данни за БВП често биват свързани с очакванията за по-високи лихвени проценти, което често е положително, поне в краткосрочен план за валутата, освен ако очакванията за повишаване на инфлационния натиск едновременно не подкопаят доверието във валута. 


Данни за заетостта - (Payroll Employment)

Индексът за изплащането на заплати по заетостта представлява ежемесечно изчисляване броя на хората, на които са платени заплати като служители, но не са част нито от земеделските бизнес предприятия, нито от звената на правителството. Месечните промени в трудовата заетост отразяват нетния брой на нови работни места, създадени или изгубени по време на месеца и тези промени са широко следвани като важен показател на икономическата активност. 
Данните за заетостта са един от основните показатели на сумарната месечна икономическа активност, тъй като тя обхваща всички основни сектори на икономиката. Също така е полезно да се разглеждат и тенденциите в създаването на нови работни места и то в няколко категории на промишлеността, тъй като обобщените данни може да прикриват значителни отклонения в основните тенденции на промишлеността.
Големите увеличения в данните за изплащане на заплати по заетостта (Payroll Employment) се разглеждат като сигнал за силна икономическа активност, които биха могли евентуално да доведат до по-високи лихвени проценти, които са в подкрепа на валутата, поне в краткосрочен план. Ако обаче инфлационният натиск се разглежда като непрестанно нарастващ, това може да подкопае доверието към валутата в дългосрочен план.

 
Продажби на дребно – (Retail sales)


Продажбите на дребно представляват стойността от общите постъпления в магазините на дребно. Месечното процентно изменение отразява степента на промяна на тези продажби и са широко следван индикатор за потребителските разходи. 
Продажбите на дребно са основен показател за потребителските разходи, тъй като те представляват близо половината от общите потребителски разходи и около една трета от съвкупната икономическа дейност. 
Често продажбите на дребно са следвани от продажби на дребно без автомобили, защото те са като цяло много по-колебливи, отколкото останалата част от продажбите на дребно и следователно могат да скриват по-важното в основата тенденция.
Продажбите на дребно се измерват за кратки периоди и следователно включват влиянието на инфлацията. Високите стойности на данните за продажбите на дребно обикновено са показател за силна икономика и провокират краткосрочно очакване за по-високи лихвени проценти. Това се отразява положително на дадената валута, поне в краткосрочен план. 
Регионален материал: Икономически данни, които да наблюдавате в Азия

Регионални показатели като “Tankan докладите” са много важни за японската йена (JPY). Машиностроителните поръчки са също част от критичните данни, тъй като това се отразява върху фирмите износители, което от своя страна също се отразява на валутата и обратно. 
Данни за инфлацията от различни страни, особено Австралия, Япония и Китай, имат тенденцията да движат пазара и професионалните и индивидуалните инвеститори обикновено ги следят.
M2, M3 данните за притока на капитали (за Япония, Сингапур, Австралия) също са важни икономически данни и са силно очаквани от трейдърите на местните валути.


Технически индикатори
  
Графиките показват много неща. Понякога обаче графиките сякаш говорят чужд език. При тези ситуации техническите индикатори са от огромна помощ за инвеститорите. Те изследват промяната в цената и я превеждат във формат, който е доста по-лесен за разбиране, правейки решенията за покупка и продажба доста по-прости.
Техническите индикатори са базирани на математически уравнения, които дават данните, които на свой ред са нанесени на графиката. Пример за това е движещата се средна (Moving Average), калкулирайки средната цена на даденa валутна двойка, нанасяйки резултата на графиката под формата на линия. Когато цената на зададения инструмент се променя, съответно и индикатора се променя. Както можете да видите, в повечето случаи този индикатор изглажда движенията и не прави резки промени, тъй като стандартно е базиран на по-голям период, но все пак следи основното движение на валутната двойка (виж Графика 8 ).


http://forex-bg.com/charts/chart_8_moving_average.png


http://forex-bg.com/index-aktivni_clip_image001_0009.gif
Графика 8 – Технически индикатор: Moving Average

Всеки технически индикатор дава различна информация. Трейдърите сами избират кои индикатори подхождат най-много на стила им на търговия, но за да се направи това, е нужно да се познават различните индикатори.
Една от основните слабости, която трябва да се има предвид винаги е, че те отразяват исторически данни и следователно има известен лаг (забавяне във времето) между реалната цена в момента и индикатора. Въпреки това те предоставят ценна информация.
Техническите индикатори могат да се разделят на три основни категории:

Трендови индикатори

Както подсказва името, трендовите индикатори следят тренда при цената на валутната двойка. Трейдърите правят най-сериозните си печалби при трендови движения, като е важно да се различава тренда от консолидацията във възможно най-кратък период. Повечето трейдъри се стараят да инвестират малко след като трендът е започнал и да приберат печалбата малко след края на тренда.

Следните индикатори са след най-популярните в тази група:

Движеща се средна (Moving Average)

Този индикатор се приема като най-фундаментален трендов индикатор, тъй като показва както посоката на движение на инструмента, така и потенциалните нива на подкрепа или съпротива.
Като се разглеждат moving averages трябва да се обърне внимание на няколко основни неща:
  
Как е конструирана moving average

Moving average използва средната цена на затваряне на валутната двойка като я отбелязва на графиката. Резултатът е сравнително изгладена линия, която минава през тези точки, следяща движението на цената (виж Графика 9 ).
Може да се повлияе на изгледа на индикатора като се пренастрои времевата рамка, която се използва за осреднената цена при затваряне. При кратките периоди moving average изглежда по-рязки, докато при по-дълги периоди тя се изглажда поради сравнително по-малкото резки промени в цената.

http://forex-bg.com/charts/chart_8_moving_average.png

http://forex-bg.com/index-aktivni_clip_image001_0010.gif 
Графика 9 - Moving Average

Moving average сигнали

Moving average дава сигнали за търговия на дадения инструмент, който следва тренда.
Сигнали за откриване на позиция – когато валутната двойка е във възходящ или низходящ тренд и цената се отблъсне от следящата тренда moving average.
Сигнали за закриване на позиция – когато инвестицията е във възходящ тренд, трейдърите често слагат stop loss поръчка под moving average. Когато индикаторът следи тренда, стоп поръчката се премества така, че да следи индикатора. Ако цената пробие moving average, поръчката ще се задейства и ще затвори позицията. Обратното се наблюдава при низходящ тренд. Тогава moving average отново следи тренда, но поръчката се поставя над нея така, че ако цената се покачи над индикатора, да затвори позицията.

Силни страни на moving average

Moving average е много използван индикатор поради следните причини:

 • Идентифицира простите трендове
 • Гъвкава е и може да се наглася така, че да отразява както краткосрочни, така и дългосрочни периоди.

Слаби страни на moving average

 • Следват цената на пазара с известен лаг. Данните при изчисляването са исторически, което не винаги е показател за това, какво може да се очаква в бъдеще.
 • При консолидиращи пазари и пазари „в канал” не може да даде ясни нива на подкрепа и съпротива.

 Bollinger bands

Bollinger bands са трендови индикатор, който е кръстен на създателя си Джон Болинджър и показва както посоката, така и волатилността при цената на валутната двойка. Самият индикатор се състои от две bollinger bands, от горната и долната страна на една moving average.
Важно при използването на bollinger bands е да се знае:

Как са конструирани bollinger bands

Bollinger bands стандартно са базирани на 20-дневната moving average.
Стандартното отклонение е статистически термин, който в случая измерва отклонението на различните цени на затваряне спрямо осреднената цена на затваряне. Горната част е на две стандартни отклонения над 20-периодната moving average, а долната - на две стандартни отклонения под 20-периодната moving average (виж Графика 10).
Следователно, 20-периодният bollinger band показва на трейдърите колко волатилна е била цената на затваряне през последните 20 периода. Когато цената е много волатилна, горната и долната линии ще се разширят, а когато цената се задържи в тесен рейндж, линиите ще се стеснят.
 


http://forex-bg.com/charts/chart_10_bolinger_bands.png


http://forex-bg.com/index-aktivni_clip_image001_0011.gif
Графика 10– Bollinger bands

Сигнали на bollinger bands

Bollinger bands дават полезни сигнали за движението на цената след период на консолидация.
Сигнали за отваряне на позиция – когато двете линии започнат да се раздалечават една от друга след период на консолидация (виж точка А на Графика 11), се приема за сигнал за вход в посоката, в която цената тръгва при раздалечаването на линиите.
Сигнали за затваряне на позиция – в определен момент след раздалечаването двете линии ще започнат отново да се събират (виж точка B на Графика 11). Когато това се случи, повечето трейдъри поставят trailing stop за затваряне на позицията при обръщане на тренда (виж точка C на Графика 11).
 


http://forex-bg.com/charts/chart_11_ABC_bolinger_bands.png


http://forex-bg.com/index-aktivni_clip_image001_0012.gif
Графика 11– Bollinger bands – сигнал за затваряне на позиция

Силни страни на bollinger bands

 •  Помагат при идентифицирането на тренда.
 • Помагат при идентифицирането на волатилността на пазара

Слаби страни на bollinger bands 

 • Следват цената на пазара с известен лаг. Данните при изчисляването са исторически, което не винаги е показател за това, какво може да се очаква в бъдеще.
 • Двете линии, противно на всеобщото убеждение, не представляват нива на подкрепа и съпротива.

 Осцилиращи индикатори

Осцилиращите индикатори, както предполага тяхното име, са индикатори, които се движат назад и напред докато цените на валутните двойки се покачват и падат. Осцилиращите индикатори могат да ви помогнат да определите колко силен е текущият тренд на движението на валутната двойка, както и дали този тренд е в опасност от изгубване на силата на движението и обръщане на посоката.
Когато осцилиращ индикатор се придвижи прекалено високо, се счита, че валутната двойка е свръхкупена (т.е. твърде много хора са купили валутната двойка и няма достатъчно купувачи останали на пазара, за да продължат да придвижват цената на валутната двойка нагоре). Това показва, че валутната двойка е изложена на риска да загуби силата на движение на цената и да обърне посоката или да навлезе в странично движение.
Когато осцилиращ индикатор се придвижи прекалено ниско, се счита, че валутната двойка е свръхпродадена (т.е. твърде много хора са продали валутната двойка и няма достатъчно продавачи останали на пазара, за да продължат да придвижват цената на валутната двойка надолу). Това показва, че валутната двойка е изложена на риска да загуби силата на движение на цената и да обърне посоката или да навлезе в странично движение.
Ще разгледаме следните осцилиращи индикатори:

Commodity channel index (CCI)

CCI е осцилиращ индикатор, разработен от Доналд Ламбърт, който може да ви покаже колко бичи или мечи са настроени трейдърите към една валутната двойка и оценява силата на тези настроения. Като използвате CCI можете да видите волатилността на валутната двойка, така както я виждате с използването на bollinger bands.
CCI обикновено е разположен под ценовото изображение на графиката.
Докато разглеждаме CCI ще обърнем внимание на следните теми:
  
Как се конструира CCI

CCI е базиран както на средната стойност на минали ценови движения, така и на това, колко дълго са останали тези ценови движения встрани от средната стойност. По този начин дават индикация на трейдърите за това колко волатилни са били тези ценови движения.
В случай, че средната цена на една валутната двойка се повишава, то CCI също ще се придвижи нагоре. Колко бързо се движи индикаторът CCI зависи от волатилността на валутната двойка. Ако това движение е волатилно, то CCI ще се покачи по-бързо. Ако движението не е толкова волатилно, тогава CCI ще се покачва по-бавно.
В случай, че средната цена на една валутната двойка се понижава, то CCI също ще се придвижи надолу. Колко бързо се движи индикаторът CCI зависи от волатилността на валутната двойка. Ако това движение е волатилно, то CCI ще се понижи по-бързо. Ако движението не е толкова волатилно, тогава CCI ще спада по-бавно.
Стойността на CCI се движи нагоре, надолу, пресича 100, нула и (-100) в процеса на преминаване през различните цикли в неговото развитие

Сигнали за търговия от CCI
Индексът CCI генерира сигнали за търговия, докато се движи нагоре и надолу и пресича границите 100 и -100.
Сигнал за откриване на позиция – когато индексът CCI първо се покачи над 100 и след това падне под него, можем да открием къса позиция във валутната двойка, като знаем, че купувачите са изчерпали силата на възходящото движение и е вероятно валутната двойка скоро да започне да поевтинява.
Сигнал за закриване на позиция – когато индексът CCI обърне посоката на движение и започне да се покачва, след като сме продали валутната двойка, тогава трябва да поставим поръчка за ограничаване на загубата точно над най-близкото ниво на съпротива. Ако валутната двойка обърне посоката на движение и се покачи над нивото на съпротива, тогава нашата позиция ще бъде закрита.
В случай, че индексът CCI обърне посоката на движение и стойността му започне да намалява, след като сме купили валутната двойка, трябва да се сложи стоп за ограничаване на загубата под най-близкото ниво на подкрепа. Ако валутната двойка обърне посоката на движение и падне под посоченото ниво на подкрепа, поръчката за ограничаване на загубата ще сработи.

Силни страни на CCI 

 • Помага за идентифициране на волатилността на валутната двойка.
 • Помага за идентифициране на потенциални точки на обръщане на движението на цената на валутната двойка.
 • Помага за потвърждаване на силата на движение на текущ тренд.

 

Слаби страни на CCI

 •  Изостава от пазара, понеже данните, които използва за изчисляване на CCI са исторически, което не отразява задължително това, което ще се случи в близко бъдеще.
 • Не може да гарантира точките на обръщане на движението на валутната двойка.

 Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

MACD е осцилиращ индикатор, разработен от Джералд Апел, който индикира промените в моментума (инерцията) на търговия от бичи към мечи и обратно. MACD може също да покаже кога трейдърите преминават границите за свръхкупен или свръхпродаден пазар, което обикновено води до обръщане на трендa за валутната двойка.
MACD обикновено се изобразява под ценовото движение на графиката.
При дискусията за MACD ще разгледаме следните теми:

Как се конструира MACD

MACD е базирана на група от пълзящи средни и отношението между тях. Стандартната MACD разглежда връзката между 12-периодната и 26-периодната експоненциални пълзящи средни. MACD разглежда специфично разстоянието между тези две пълзящи средни. В случай, че 12-периодната пълзяща средна е над 26-периодната, тогава линията на MACD ще бъде в положителна територия. В случай, че 12-периодната пълзяща средна е под 26-периодната, тогава линията на MACD ще бъде в отрицателна територия (виж Графика 12).
Линията на MACD е придружена и от сигнална линия (Trigger line). Тази линия е 9-периодна експоненциална пълзяща средна на линията MACD.


http://forex-bg.com/charts/chart_12_MACD.jpg

http://forex-bg.com/index-aktivni_clip_image001_0014.gif
Графика 12 - Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

Сигнали за търговия от MACD

Линията MACD генерира сигнали за търговия при пресичане над или под сигналната линия.
Сигнал за откриване на позиция – когато MACD пресече сигналната линия отдолу нагоре можете да купите валутната двойка, като това e сигнал за промяна на инерцията от меча към бича.
Когато MACD пресече сигналната линия отгоре надолу, можете да продадете валутната двойка, като това e сигнал за промяна на моментума от бичи към мечи.
Сигнал за закриване на позиция – когато MACD пресече обратно сигналната линия отгоре надолу и преди това сте купили акцията или CFD контракта, можете да продадете валутната двойка, тъй като това е сигнал за промяна на моментума от бичи към мечи.
Когато MACD пресече обратно сигналната линия отдолу нагоре и преди това сте продали валутната двойка, можете да купите валутната двойка, тъй като това в сигнал за промяна на инерцията от меча към бича.

Силни страни на MACD

 • Помага за идентифициране на промяна на инерцията на движението на цената на валутната двойка.
 • Помага за потвърждаване на силата на движение на текущ тренд.

Слаби страни на MACD

 • Изостава от пазара, понеже данните, които използва за изчисляване на MACD са исторически, което не отразява задължително това, което ще се случи в близко бъдеще.
 • Може да генерира фалшиви сигнали.

 Slow stochastic

Slow stochastic е индикатор от тип осцилатор и е разработен от Джордж Лейн. Той може да ви покаже кога става промяната в настроенията сред инвеститорите от бичи в мечи и обратно. Slow stochastic може също така да индикира кога трейдърите са превишили размера на позициите си в дадена посока и да сигнализира за обръщане на тренд при търговия с валутни двойки.
Slow stochastic обикновено се изобразява под ценовото движение на графиката.
При дискусията за slow stochastic ще разгледаме следните теми:
Как се конструира slow stochastic
Slow stochastic се състои от две линии - %K и %D, които осцилират в рейндж от 0 до 100.
%K е базирана на текущата цена на затваряне на валутната двойка във връзка с интервала от исторически стойности за цени на затваряне за тази валутна двойка.
%D е пълзяща средна на %K.
Когато цената на затваряне на валутната двойка е близо до върха на рейнджа от исторически цени на затваряне, линията на %K (следвана от линията на %D) ще се придвижи по-високо.
Когато цената на затваряне на валутната двойка е близо до дъното на рейнджа от исторически цени на затваряне, линията на %K (следвана от линията на %D) ще се придвижи по-ниско (виж Графика 13).
Например, ако EUR/USD е затворило между 1.4200 и 1.4300 за всеки от последните 14 периода на търговия и затвори на 1.4295 (близо до върха на рейнджа), тогава %K линията ще се придвижи към върха на рейнджа за индикатора.
http://forex-bg.com/index-aktivni_clip_image001_0015.gif


http://forex-bg.com/charts/chart_13_stochastic.png


Графика 13 – Slow stochastic

Сигнали за търговия от slow stochastic

Slow stochastic генерира сигнали за търговия, когато пресече навътре или навън горната или долната реверсивна зона.
Горната реверсивна зона е тази, при която индикаторът има стойност над 80. Когато %K има стойност над 80, той сигнализира, че валутната двойка може би е свръхкупена и може скоро да обърне тренда.
Долната реверсивна зона е тази, при която индикаторът има стойност под 20. Когато %K е под 20, той показва, че валутната двойка може би е свръхпродадена и може скоро да обърне тренда.
Сигнал за откриване на позиция – когато %K пресече от стойност над 80 до стойност под 80, можете да продадете валутната двойка, защото това сигнализира, че настроенията сред инвеститорите към тази валутна двойка са се изместили от бичи към мечи.
Когато %K пресече от стойност под 20 до стойност над 20, можете да купите валутната двойка, защото това сигнализира, че настроенията сред инвеститорите към тази валутна двойка са се изместили от мечи към бичи.
Сигнал за закриване на позиция – когато линията %K обърне посоката на движение, след като преди това е пресякла или над 20, или под 80 и след това пресече линията %D, можете да закриете позицията си, като знаете, че настроенията сред инвеститорите са променили посоката си отново.

Силни страни на slow stochastic

 • Той ви помага да идентифицирате промяната в настроенията сред инвеститорите към дадена валутна двойка.
 • Той ви помага да потвърдите силата на текущо трендово движение.

Слаби страни на slow stochastic

 • Той изостава от пазара, понеже данните, които се използват за изчисляване на slow stochastic, са исторически, което не отразява задължително това, което ще се случи в близко бъдеще.
 • Може да даде фалшиви сигнали.

 Индикатори за обем на търговия

следствие на факта, че валутната търговия се извършва на междубанков пазар, а не на централизирана борса, не е налична информация за обема на валутните транзакции. Без данни за обема не могат да се извлекат индикатори за обем. Поради тази причина не използваме индикатори за обем във FOREX търговията. Можете да научите повече за индикаторите за обем, когато започнете да учите за търговията с акции, CFD и фючърсни контракти.

 

Спредове и Условия
Търговски платформи
Открий сметка
Новини
Услуги
Форекс Академия
Начинаещ трейдър
Активен трейдър
Напреднал трейдър
Икономически индикатори
Икономически фактори
Инвестиционнен наръчник
Лихвени проценти
Валутни пазари
Капиталови пазари
Видове брокери
Фундаментален анализ
Технически анализ
Котировки
Речник с финансови термини
Premium club
За нас
Форекс търговия
Валутна търговия
Форекс Брокер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       

Форекс

Спредове § Марджини

Платформи на HG

Партньорство

Новини
Капиталови пазари
Валутни пазари
Защо да търгуваме Форекс
Защо да търгуваме с HG
Смелост за търговия
Форекс речник
Технически анализи
Фундаментални анализи
Често задавани въпроси

Спредове § Марджини
Инструменти за търговия
HG Предизвикателства
Видове сметки
Метод на изпълнение
Пренос на позиции -Swap

 

 

Advanced trader
Web trader
Flash trader
Mobile trader
Meta trader 4
HG Allocate
HG Academy
Мин. параметри

 

Привлечи
приятел

Въвеждащ
агент

Асет мениджър
Регионален
партньор

 

Premium Club

За нас

Откриване на сметка

Услуги

Златна карта
Платинена карта

Корпоративно
Представяне

Откриване на сметка
Захранване на сметка

Всички услуги
Форекс лого Търгувай форекс
Валутна търговия Форекс обучение Всичко за форекс Форекс енциклопедия Форекс академия Форекс брокер Форекс наръчник Съвети форекс Направление за форекс Форекс съвети Форекс речник Форекс анализи Форекс брокер Валутна търговия
За контакти | Условия за ползване | Риск общи условия | Карта на сайта | Полезни линкове | Блог | © 2007 - 2010 Форекс - Хипер Груп ООД